Ιωάννης ό φίλος

Ιωάννης ό φίλος
είναι μεγάλο μάθημα, η επικοινωνία.
θέλει να έχεις σεβασμό,
στου καθενός την γνώμη.
του απέναντί σου το μυαλό,
είναι μεγάλος θησαυρός
εάν μπορείς και περιμένεις.
σκέψου το κι αποφάσισε
κι εύκολά, μη κρίνεις.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...